Više
M

OBITELJSKA KUĆA P1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Susedgrad, Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
290 m2

OBITELJSKA KUĆA P1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Susedgrad, Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
290 m2