Više
M

ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE
Obuhvaća izradu projektne dokumentacije, od idejnog rješenja kao podloge za ishođenje posebnih uvjeta gradnje; glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, do izvedbenih projekata za gradilište.

DIZAJN INTERIJERA
Nudimo razinu usluge ovisno o potrebama klijenta: od bazičnog savjetovanje preko idejnog rješenja s tlocrtnom dispozicijom prostorija i namještaja do izvedbenih projekata s odabirom i specifikacijama namještaja, boja, zidnih i podnih obloga, rasvjete te radioničkim i instalaterskim nacrtima. Investitorima nudimo izradu 3d vizualizacija u fazi projektiranja kako bi jasnije predočili dizajn. U mogućnosti smo ponuditi uslugu „ključ u ruke“ kako investitor ne bi morao obilaziti trgovine i pronalaziti izvođače te u sklopu istoga nudimo i nadzor nad izvođenjem radova.

ETAŽIRANJE
Izradom plana posebnih dijelova zgrade, utvrđuju se posebni i zajednički dijelovi pojedine nekretnine kao i njihova veličina te se označavaju vlasnici pojedinih dijelova. Točno se definira vlasništvo nad određenim dijelom zgrade i njemu pripadajućih dijelova (garaža, spremište, vrt i sl). Etažni elaborat je podloga za međuvlasnički ugovor te upis u zemljišne knjige.

LEGALIZACIJA
Izrada snimaka izvedenog stanja nezakonito izgrađenih ili dograđenih zgrada, koje se vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. Usluga obuhvaća izlazak na teren s preciznom izmjerom nekretnine i izradom dokumentacije potrebne za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju.

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE
Ovlašteni smo za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. Energetski certifikat je dokument propisanog sadržaja koji predočuje energetska svojstva kuće, stana ili zgrade. Energetski certifikat je obavezan dokument prije prodaje nekretnine te ga je vlasnik po zakonu dužan izraditi i predati kupcu prilikom prodaje nekretnine. Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup također moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu.

ARHITEKTONSKO PROJEKTIRANJE
Obuhvaća izradu projektne dokumentacije, od idejnog rješenja kao podloge za ishođenje posebnih uvjeta gradnje; glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, do izvedbenih projekata za gradilište.

DIZAJN INTERIJERA
Nudimo razinu usluge ovisno o potrebama klijenta: od bazičnog savjetovanje preko idejnog rješenja s tlocrtnom dispozicijom prostorija i namještaja do izvedbenih projekata s odabirom i specifikacijama namještaja, boja, zidnih i podnih obloga, rasvjete te radioničkim i instalaterskim nacrtima. Investitorima nudimo izradu 3d vizualizacija u fazi projektiranja kako bi jasnije predočili dizajn. U mogućnosti smo ponuditi uslugu „ključ u ruke“ kako investitor ne bi morao obilaziti trgovine i pronalaziti izvođače te u sklopu istoga nudimo i nadzor nad izvođenjem radova.

ETAŽIRANJE
Izradom plana posebnih dijelova zgrade, utvrđuju se posebni i zajednički dijelovi pojedine nekretnine kao i njihova veličina te se označavaju vlasnici pojedinih dijelova. Točno se definira vlasništvo nad određenim dijelom zgrade i njemu pripadajućih dijelova (garaža, spremište, vrt i sl). Etažni elaborat je podloga za međuvlasnički ugovor te upis u zemljišne knjige.

LEGALIZACIJA
Izrada snimaka izvedenog stanja nezakonito izgrađenih ili dograđenih zgrada, koje se vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. Usluga obuhvaća izlazak na teren s preciznom izmjerom nekretnine i izradom dokumentacije potrebne za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju.

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE
Ovlašteni smo za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom. Energetski certifikat je dokument propisanog sadržaja koji predočuje energetska svojstva kuće, stana ili zgrade. Energetski certifikat je obavezan dokument prije prodaje nekretnine te ga je vlasnik po zakonu dužan izraditi i predati kupcu prilikom prodaje nekretnine. Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup također moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu.