Više
M

OBITELJSKA KUĆA F

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Velika Mlaka, Velika Gorica

GODINA
2021

POVRŠINA
240 m2

OBITELJSKA KUĆA F

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Velika Mlaka, Velika Gorica

GODINA
2021

POVRŠINA
240 m2