Višestambena zgrada P3

Višestambena zgrada P3

Više M Višestambena zgrada P3 INVESTITORprivatni LOKACIJAPakoštane GODINA2023 POVRŠINA390 m2 NACRTI Višestambena zgrada P3 INVESTITORprivatni LOKACIJAPakoštane GODINA2023 POVRŠINA390 m2...
Višestambena zgrada G2

Višestambena zgrada G2

Više M Višestambena zgrada G2 INVESTITORprivatni LOKACIJAJadranovo GODINA2023 POVRŠINA420 m2 NACRTI Višestambena zgrada G2 INVESTITORprivatni LOKACIJAJadranovo GODINA2023 POVRŠINA420 m2...
Višestambena zgrada G1

Višestambena zgrada G1

Više M Višestambena zgrada G1 INVESTITORprivatni LOKACIJAGajnice, Zagreb GODINA2023 POVRŠINA520 m2 NACRTI Višestambena zgrada G1 INVESTITORprivatni LOKACIJAGajnice, Zagreb GODINA2023 POVRŠINA520 m2...
Višestambena zgrada K2

Višestambena zgrada K2

Više M Višestambena Zgrada K2 INVESTITORprivatni LOKACIJAJarun, Zagreb GODINA2023 POVRŠINA390 m2 NACRTI Višestambena Zgrada K2 INVESTITORprivatni LOKACIJAJarun, Zagreb GODINA2023 POVRŠINA390 m2...
Višestambena zgrada G

Višestambena zgrada G

Više M Višestambena zgrada G INVESTITORprivatni LOKACIJAGajnice, Zagreb GODINA2023 POVRŠINA570 m2 NACRTI Višestambena zgrada G INVESTITORprivatni LOKACIJAGajnice, Zagreb GODINA2023 POVRŠINA570 m2...