Više
M

VIŠESTAMBENE ZGRADE S1 I S2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Stupnik

GODINA
2022

POVRŠINA
390 + 400 m2

VIŠESTAMBENE ZGRADE S1 I S2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Stupnik

GODINA
2022

POVRŠINA
390 + 400 m2