Više
M

Višestambene zgrade K3 & K4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Krapina

GODINA
2023

POVRŠINA
500 m2

Višestambene zgrade K3 & K4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Krapina

GODINA
2023

POVRŠINA
500 m2