Više
M

Višestambene zgrade J1 & J2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Dugo Selo

GODINA
2023

POVRŠINA
300 m2

Višestambene zgrade J1&J2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Dugo Selo

GODINA
2023

POVRŠINA
300 m2