Više
M

Višestambene zgrade D1 & D2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Brezovica

GODINA
2024

POVRŠINA
2300 m2

Višestambene zgrade D1 & D2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Brezovica

GODINA
2024

POVRŠINA
2300 m2