Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA V

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Blato, Zagreb

GODINA
2018

POVRŠINA
340.00 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA V

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Blato, Zagreb

GODINA
2018

POVRŠINA
340.00 m2