Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA T1

INVESTITOR
FI-MA d.o.o.

LOKACIJA
Tkon, otok Pašman

GODINA
2021

POVRŠINA
400 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA T1

INVESTITOR
FI-MA d.o.o.

LOKACIJA
Tkon, otok Pašman

GODINA
2021

POVRŠINA
400 m2