Više
M

Višestambena zgrada S5

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2024

POVRŠINA
400 m2

Višestambena zgrada S5

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2024

POVRŠINA
400 m2