Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA S4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2022

POVRŠINA
520 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA S4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2022

POVRŠINA
520 m2