Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA S

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Split

GODINA
2020

POVRŠINA
660.00 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA S

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Split

GODINA
2020

POVRŠINA
660.00 m2