Više
M

Višestambena zgrada P3

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Pakoštane

GODINA
2023

POVRŠINA
390 m2

Višestambena zgrada P3

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Pakoštane

GODINA
2023

POVRŠINA
390 m2