Više
M

Višestambena zgrada P2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2022

POVRŠINA
330 m2

Višestambena zgrada P2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2022

POVRŠINA
330 m2