Više
M

Višestambena zgrada P

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2022

POVRŠINA
340 m2

Višestambena zgrada P

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2022

POVRŠINA
340 m2