Više
M

Višestambena zgrada O2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Orešje, Sveta Nedelja

GODINA
2024

POVRŠINA
1440 m2

Višestambena zgrada O2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Orešje, Sveta Nedelja

GODINA
2024

POVRŠINA
1440 m2