Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA O1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Orešje, Sveta Nedelja

GODINA
2022

POVRŠINA
1280 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA O1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Orešje, Sveta Nedelja

GODINA
2022

POVRŠINA
1280 m2