Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA O

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Orešje, Sveta Nedelja

GODINA
2021

POVRŠINA
950 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA O

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Orešje, Sveta Nedelja

GODINA
2021

POVRŠINA
950 m2