Više
M

Višestambena zgrada N2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2024

POVRŠINA
580 m2

Višestambena zgrada N2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2024

POVRŠINA
580 m2