Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA N

INVESTITOR
MODERNI PROJEKTI d.o.o.

LOKACIJA
Novalja

GODINA
2012-2013

POVRŠINA
400.00 m2

Zadatak je bio osmisliti stambenu zgradu s maksimalnim brojem stanova kojeg prostorni plan omogućuje na parceli od 730 m2 na rubnom dijelu gusto izgrađenog apartmanskog naselja grada Novalje. Želja dvaju mladih investitora bila je izgraditi suvremenu minimalističku građevinu koja će se svojim suptilnim oblikovanjem istaknuti u moru nasumce substandardno izgrađenih apartmanskih zgrada na tom području. Isprojektirano je 5 stanova u zgradi od 3 etaže, 4 manje dvosobne i trosobne stambene jedinice raspoređene su u etažama prizemlja i 1. kata, dok je na 2. katu smješten četverosobni „penthouse“. Izduženi tlocrtni oblik zgrade determiniran je oblikom parcele te zadanim udaljenostima od susjednih međa. Prednji dio parcele iskorišten je za parkiranje vozila, dok je preostali neizgrađeni dio maksimalno ozelenjen autohtonim biljnim vrstama.

Volumen građevine razbijen je na dva izmaknuta dijela pripojena na mjestu centralno smještenog stubišta s obzirom da su manji međusobno proporcionirani volumeni karakteristični za tradiciju primorskih naselja i gradova. Prostorni plan nalagao je obaveznu izvedbu kosog krova, stoga smo se odlučili na drugačiji pristup u njegovom oblikovanju na način da su dvije krovne plohe izvedene u nagibu jedna prema drugoj s krovnom uvalom na sredini tlocrta što je na kraju oblikovno doprinijelo dinamici zgrade i postalo glavno obilježje kuće.

Zgrada je orijentacijom koncipirana da se maksimalno vizurama okrene prema moru što se očituje upotrebom velikih staklenih stijena i terasa jugozapadne orijentacije. Specifičnost ovog projekta je da je svakom stanu u zgradi pridodan vlastiti vrt na parceli. Najveće površine dvorišta pripadaju stambenim jedinicama u prizemlju, dok su vrtovi stanova na katu smješteni u sjevernom dijelu parcele, gdje vlasnici tih stanova također mogu uživati u blagodatima roštiljanja na otvorenom. Ti vrtovi smješteni su u neposrednoj blizini glavnog ulaza u zgradu, uz sjeveroistočno, prilično zatvoreno pročelje te je na taj način ostvarena privatnost i mir stanova u zgradi za vrijeme korištenja vrtova.

VIŠESTAMBENA ZGRADA N

INVESTITOR
MODERNI PROJEKTI d.o.o.

LOKACIJA
Novalja

GODINA
2012-2013

POVRŠINA
400.00 m2

Zadatak je bio osmisliti stambenu zgradu s maksimalnim brojem stanova kojeg prostorni plan omogućuje na parceli od 730 m2 na rubnom dijelu gusto izgrađenog apartmanskog naselja grada Novalje. Želja dvaju mladih investitora bila je izgraditi suvremenu minimalističku građevinu koja će se svojim suptilnim oblikovanjem istaknuti u moru nasumce substandardno izgrađenih apartmanskih zgrada na tom području. Isprojektirano je 5 stanova u zgradi od 3 etaže, 4 manje dvosobne i trosobne stambene jedinice raspoređene su u etažama prizemlja i 1. kata, dok je na 2. katu smješten četverosobni „penthouse“. Izduženi tlocrtni oblik zgrade determiniran je oblikom parcele te zadanim udaljenostima od susjednih međa. Prednji dio parcele iskorišten je za parkiranje vozila, dok je preostali neizgrađeni dio maksimalno ozelenjen autohtonim biljnim vrstama.

Volumen građevine razbijen je na dva izmaknuta dijela pripojena na mjestu centralno smještenog stubišta s obzirom da su manji međusobno proporcionirani volumeni karakteristični za tradiciju primorskih naselja i gradova. Prostorni plan nalagao je obaveznu izvedbu kosog krova, stoga smo se odlučili na drugačiji pristup u njegovom oblikovanju na način da su dvije krovne plohe izvedene u nagibu jedna prema drugoj s krovnom uvalom na sredini tlocrta što je na kraju oblikovno doprinijelo dinamici zgrade i postalo glavno obilježje kuće.

Zgrada je orijentacijom koncipirana da se maksimalno vizurama okrene prema moru što se očituje upotrebom velikih staklenih stijena i terasa jugozapadne orijentacije. Specifičnost ovog projekta je da je svakom stanu u zgradi pridodan vlastiti vrt na parceli. Najveće površine dvorišta pripadaju stambenim jedinicama u prizemlju, dok su vrtovi stanova na katu smješteni u sjevernom dijelu parcele, gdje vlasnici tih stanova također mogu uživati u blagodatima roštiljanja na otvorenom. Ti vrtovi smješteni su u neposrednoj blizini glavnog ulaza u zgradu, uz sjeveroistočno, prilično zatvoreno pročelje te je na taj način ostvarena privatnost i mir stanova u zgradi za vrijeme korištenja vrtova.