Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA N1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Pag, otok Pag

GODINA
2022

POVRŠINA
360 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA N1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Pag, otok Pag

GODINA
2022

POVRŠINA
360 m2