Više
M

Višestambena zgrada M5

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2023

POVRŠINA
1000 m2

Višestambena zgrada M5

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2023

POVRŠINA
1000 m2