Više
M

Višestambena zgrada M4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2023

POVRŠINA
520 m2

Višestambena zgrada M4

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Mandre, Otok Pag

GODINA
2023

POVRŠINA
520 m2