Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA M3

INVESTITOR
MANDRE GARDEN d.o.o.

LOKACIJA
Mandre, otok Pag

GODINA
2022

POVRŠINA
1050 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA M3

INVESTITOR
MANDRE GARDEN d.o.o.

LOKACIJA
Mandre, otok Pag

GODINA
2022

POVRŠINA
1050 m2