Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA M1

INVESTITOR
MANDRE GARDEN d.o.o.

LOKACIJA
Mandre, otok Pag

GODINA
2020

POVRŠINA
420.00 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA M1

INVESTITOR
MANDRE GARDEN d.o.o.

LOKACIJA
Mandre, otok Pag

GODINA
2020

POVRŠINA
420.00 m2