Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA M

INVESTITOR
THE GOLDEN GROUND PROJECTS d.o.o.

LOKACIJA
Murter

GODINA
2020

POVRŠINA
300.00 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA M

INVESTITOR
THE GOLDEN GROUND PROJECTS d.o.o.

LOKACIJA
Murter

GODINA
2020

POVRŠINA
300.00 m2