Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA M2

INVESTITOR
THE GOLDEN GROUND PROJECTS d.o.o.

LOKACIJA
Murter

GODINA
2020

POVRŠINA
300.00 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA M2

INVESTITOR
THE GOLDEN GROUND PROJECTS d.o.o.

LOKACIJA
Murter

GODINA
2020

POVRŠINA
300.00 m2