Više
M

Višestambena zgrada L

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Hrvatski Leskovac

GODINA
2023

POVRŠINA
600 m2

Višestambena zgrada L

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Hrvatski Leskovac

GODINA
2023

POVRŠINA
600 m2