Više
M

Višestambena Zgrada K2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Jarun, Zagreb

GODINA
2023

POVRŠINA
390 m2

Višestambena Zgrada K2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Jarun, Zagreb

GODINA
2023

POVRŠINA
390 m2