Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA K1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Dubrava, Zagreb

GODINA
2020

POVRŠINA
850 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA K1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Dubrava, Zagreb

GODINA
2020

POVRŠINA
850 m2