Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA K

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Jarun, Zagreb

GODINA
2017

POVRŠINA
600.00 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA K

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Jarun, Zagreb

GODINA
2017

POVRŠINA
600.00 m2