Više
M

Višestambena zgrada J3

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Dugo Selo

GODINA
2023

POVRŠINA
380 m2

Višestambena zgrada J3

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Dugo Selo

GODINA
2023

POVRŠINA
380 m2