Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA J

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Zagreb

GODINA
2022

POVRŠINA
440 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA J

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Zagreb

GODINA
2022

POVRŠINA
440 m2