Više
M

Višestambena zgrada I

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Donja Bistra

GODINA
2023

POVRŠINA
1700 m2

Višestambena zgrada I

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Donja Bistra

GODINA
2023

POVRŠINA
1700 m2