Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA GR

INVESTITOR
IBERVEST d.o.o.

LOKACIJA
Gračani, Zagreb

GODINA
2007-2009

POVRŠINA
600.00 m2

Zgrada je smještena na izrazito zahtjevnoj i strmoj parceli s otvorenim zanimljivim vizurama, oblikovana kao izlomljeni izduženi simetrični volumen s ravnim krovom i uvučenim centralno smještenim stubištem. Samu lokaciju, osim neposredne blizine centra, mirnog i zelenog okruženja, odlikuje i izniman pogled.

Nagib parcele iskorišten je tako da je u nižem dijelu smješten podrum s garažama, a na višem dijelu omogućen je izravni izlazak na teren iz sjevernog prizemnog stana koji na takav način dobiva kvalitetu življenja na otvorenom u prirodnom zelenilu.

U zgradi su smještena četiri stana, dva u prizemlju te dva dvoetažna na 1. katu i potkrovlju. Prostornu koncepciju i strukturu po vertikali dvoetažnih stanova odredile su vrlo kvalitetne vizure, koje su tražile da se na donjoj ulaznoj etaži formira spavaći trakt, a na gornjoj dnevna zona s velikom terasom. Spavaći trakt se sastoji od tri dječje spavaće sobe s pripadajućom kupaonicom i roditeljske spavaće sobe s kupaonicom i garderobom. Dnevni dio se sastoji od jedinstvenog prostora kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka. Cijela fasada dnevne zone prema terasi je ostakljena, a postavljanjem staklenih ograda na terasi omogućen je neometan pogled koji se pruža prema Medvednici spajajući tako u vizuri udaljeno zelenilo sa zelenilom vlastitog vrta.

Premda su za fasadu izabrane zemljane boje kao element krajolika, težište oblikovanja nije na boji, nego na razvedenosti i skulpturalnosti volumena.

VIŠESTAMBENA ZGRADA GR

INVESTITOR
IBERVEST d.o.o.

LOKACIJA
Gračani, Zagreb

GODINA
2007-2009

POVRŠINA
600.00 m2

Zgrada je smještena na izrazito zahtjevnoj i strmoj parceli s otvorenim zanimljivim vizurama, oblikovana kao izlomljeni izduženi simetrični volumen s ravnim krovom i uvučenim centralno smještenim stubištem. Samu lokaciju, osim neposredne blizine centra, mirnog i zelenog okruženja, odlikuje i izniman pogled.

Nagib parcele iskorišten je tako da je u nižem dijelu smješten podrum s garažama, a na višem dijelu omogućen je izravni izlazak na teren iz sjevernog prizemnog stana koji na takav način dobiva kvalitetu življenja na otvorenom u prirodnom zelenilu.

U zgradi su smještena četiri stana, dva u prizemlju te dva dvoetažna na 1. katu i potkrovlju. Prostornu koncepciju i strukturu po vertikali dvoetažnih stanova odredile su vrlo kvalitetne vizure, koje su tražile da se na donjoj ulaznoj etaži formira spavaći trakt, a na gornjoj dnevna zona s velikom terasom. Spavaći trakt se sastoji od tri dječje spavaće sobe s pripadajućom kupaonicom i roditeljske spavaće sobe s kupaonicom i garderobom. Dnevni dio se sastoji od jedinstvenog prostora kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka. Cijela fasada dnevne zone prema terasi je ostakljena, a postavljanjem staklenih ograda na terasi omogućen je neometan pogled koji se pruža prema Medvednici spajajući tako u vizuri udaljeno zelenilo sa zelenilom vlastitog vrta.

Premda su za fasadu izabrane zemljane boje kao element krajolika, težište oblikovanja nije na boji, nego na razvedenosti i skulpturalnosti volumena.