Više
M

Višestambena zgrada G2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Jadranovo

GODINA
2023

POVRŠINA
420 m2

Višestambena zgrada G2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Jadranovo

GODINA
2023

POVRŠINA
420 m2