Više
M

Višestambena zgrada G1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Gajnice, Zagreb

GODINA
2023

POVRŠINA
520 m2

Višestambena zgrada G1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Gajnice, Zagreb

GODINA
2023

POVRŠINA
520 m2