Više
M

Višestambena zgrada G

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Gajnice, Zagreb

GODINA
2023

POVRŠINA
570 m2

Višestambena zgrada G

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Gajnice, Zagreb

GODINA
2023

POVRŠINA
570 m2