Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA D

INVESTITOR
CM Čugovec j.d..o.o. i Pasat d.o.o.

LOKACIJA
Zagreb, Dubrava

GODINA
2019

POVRŠINA
480.00 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA D

INVESTITOR
CM Čugovec j.d..o.o. i Pasat d.o.o.

LOKACIJA
Zagreb, Dubrava

GODINA
2019

POVRŠINA
480.00 m2