Više
M

Višestambena zgrada C

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Dubrava, Zagreb

GODINA
2023

POVRŠINA
370 m2

Višestambena zgrada C

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Dubrava, Zagreb

GODINA
2023

POVRŠINA
370 m2