Više
M

Višestambena zgrada B2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Samobor

GODINA
2023

POVRŠINA
450 m2

Višestambena zgrada B2

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Samobor

GODINA
2023

POVRŠINA
450 m2