Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA B1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Bukovec, Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
480 m2

VIŠESTAMBENA ZGRADA B1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Bukovec, Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
480 m2