Više
M

VIŠESTAMBENA ZGRADA B

INVESTITOR
BELL TIME CAPITAL d.o.o. i MAN-ŠPED d.o.o.

LOKACIJA
Borovje, Zagreb

GODINA
2019

POVRŠINA
510.00 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠESTAMBENA ZGRADA B

INVESTITOR
BELL TIME CAPITAL d.o.o. i MAN-ŠPED d.o.o.

LOKACIJA
Borovje, Zagreb

GODINA
2019

POVRŠINA
510.00 m2