Više
M

STAN ZA NAJAM – ZAGREB

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Zagreb

GODINA
2020

POVRŠINA
30 m2

STAN ZA NAJAM – ZAGREB

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Zagreb

GODINA
2020

POVRŠINA
30 m2