Više
M

STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA KONŠĆICA

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Konšćica, Samobor

GODINA
2018

POVRŠINA
120.00 m2

STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA KONŠĆICA

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Konšćica, Samobor

GODINA
2018

POVRŠINA
120.00 m2