Više
M

Stambeno-poslovna zgrada B1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2023

POVRŠINA
800 m2

Stambeno-poslovna zgrada B1

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Strmec, Sveta Nedelja

GODINA
2023

POVRŠINA
800 m2