Više
M

Stambeno poslovna zgrada B

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Đurmanec

GODINA
2022

POVRŠINA
250 m2

Stambeno poslovna zgrada B

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Đurmanec

GODINA
2022

POVRŠINA
250 m2