Više
M

POSLOVNA ZGRADA (vrcaona i kušaona meda)

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Petrinja

GODINA
2019

POVRŠINA
210.00 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLOVNA ZGRADA (vrcaona i kušaona meda)

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Petrinja

GODINA
2019

POVRŠINA
210.00 m2