Više
M

POSLOVNA HALA U STUPNIKU

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Stupnik

GODINA
2020

POVRŠINA
540 m2

POSLOVNA HALA U STUPNIKU

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Stupnik

GODINA
2020

POVRŠINA
540 m2