Više
M

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
70 m2

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

INVESTITOR
privatni

LOKACIJA
Zagreb

GODINA
2021

POVRŠINA
70 m2